Medarbeidarsøknad 2018

Her kan du søka jobb som medarbeidar til Vossa Jazz 2018 helga 23.-25. mars. For meir informasjon, klikk her!

Personinformasjon

+
     

Anna info

Førarkort (dette må du fylle ut om du søker jobb som sjåfør/artistvert!):

Filopplasting

Eg godtek vilkåra.