Feedback Live

Søk om å få delta på Feedback Live ved å fylle ut dette søknadsskjemaet. Argumenter godt for hvorfor nettopp du/dere skal få delta på Feedback Live. Alle må i tillegg legge ved teknisk rider. Lykke til.

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+