Frivilligregistrering Alta Soul & Blues Festival

Vi trenger mange frivillig til å gjennomføre Alta Soul & Blues Festival. Ingen frivillige – ingen festival. Vil du være med på å skape Alta største musikkfestival ? Alle som jobber frivillig får være med på frivillighets festen etter festivalen, samt at dere får en kjempe helg sammen med mange trivelige mennesker. Ved de fleste av våre oppgaver må du være over 18 år. De som er merket "under 18" kan også personer under 18 år søke. NB! Da vi skriver ut akkrediteringskort med bilde ber vi om at bilde legges inn ved søknad. BEKREFTELSE PÅ REGISTRERING SENDES PÅ E-POST SÅ SNART SØKNADEN ER GJENNOMGÅTT.

Personinformasjon

+
Førerkort:

Frivillig

Filopplasting