FRIVILLIG/VOLUNTEER - BERGEN CRAFT BEER 2017

Bli med som frivillig på Bergen Craft Beer Fest 2017 Join us as a volunteer at Bergen Craft Beer Fest 2017 (english info at the end) Som frivillig på Bergen Craft Beer Fest får du være med å lage vårens beste ølfest i Bergen. 7 fjell og Bergen Ølfestival har invitert nærmere 40 internasjonale toppbryggerier til byen, og vi trenger din hjelp til å avvikle arangementet. Alle frivillige må jobbe minimum 10 timer i løpet av festivalen. I retur får man adgang til begge sesjoner på en av festivaldagene, med alt øl inkludert. Du er selvfølgelig også invitert til frivilligfest i etterkant av festivalen i 7 Fjell sine bryggerilokaler. Vi trenger festivalverter til å hjelpe publikum og bryggerier under selve festivalen og hjelp til å rigge opp og ned i forkant og etterkant av festivalen. Skriv gjerne en kommentar under tilgjengelighet om du har spesielle ønsker eller relevante erfaring. ***ENGLISH*** As a volunteer at Bergen Craft Beer Fest you will get the opportunity to help out making the biggest beer happening in Bergen this spring. 7 Fjell and Bergen Ølfestival have invited 40 international top breweries to Bergen, and we need your help to make the festival happen. All volunteers are required to work at least 10 hours during the festival. In return, you will get free access to both sessions on one day of the festival, with all beer included. You will also be invited to a special after-party for the volunteers at 7 Fjells brewery, after the festival. We need festival hosts to help out our guests and the attending breweries during the festival, as well as help rigging up and down the festival. Please leave us a note in the availability section if you have any special requests or relevant experience.

Personal information

+
     

BCBF - Tilgjengelighet/Avalibility