Kulturfest Tøyens festivalråd

Ungdom vet best hva ungdom vil ha på festival, og derfor vil vi etablere et eget festivalråd med elever fra ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Som medlem i vårt festivalråd får du innblikk i hvordan en festival planlegges og gjennomføres. Du får være med på å påvirke festivalens form, booking og øvrige innhold.

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+
     

Ekstra

Fortell om deg selv og om du har relevant erfaring:*
Fortell oss hvorfor du vil være med i festivalrådet:*