Prosjektvugga – realiser DIN idé eller ditt prosjekt!

Prosjektvugga er Tvibit sin egen støtteordning som gir ungdom muligheten til å realisere egne idéer og prosjekter. Hovedmålgruppa for Prosjektvugga er ungdom mellom 15-25 år, og søker eller prosjektet må ha base i Tromsøområdet. Hvis idéen eller prosjektet ditt blir tatt opp i Prosjektvugga kan du få hjelp på tre måter: 1. Penger – man kan søke inntil 5 000 kr 2. Veiledning/oppfølging (hjelp til å utvikle prosjektet/rådgivning + hjelp til med å skaffe mer finansiering) 3. Du får tilgang til lokaler med alt du trenger av utstyr (telefon, data, kopimaskin, programvarer o.l.) Tildelingene på Prosjektvugga gjøres etter interne møter, og av og til også samtaler med de som har søkt. Vi er generelt positivt innstilt til det meste av prosjekter som kommer inn til Prosjektvugga, men vi gir ikke støtte til: 1. Innkjøp av utstyr til privat bruk 2. Prosjekter som i sin helhet gjennomføres på en kommersiell arena 3. Prosjekter som er gjennomført Hvordan er Prosjektvugga organisert? DU: Du har en idé til et prosjekt som du gjerne vil gjennomføre. VI: Snakk med en av oss på Tvibit eller lag en prosjektbeskrivelse om prosjektet (vi kan hjelpe deg med det). Du kan sende mail til Katja@tvibit.net eller en av oss andre som jobber her. Alle felter må fylles ut!

Personinformasjon

+

Prosjektvugga Søknad

Navn på prosjekt:*
Om ideen/prosjekt deres:*
Fortell om deg selv/gruppen og hvordan dere jobber:*
Søknadssum:*
Inntekter:*
Utgifter:*
Kontonummer:*
Prosjektstart:*
Prosjektslutt (NB! Rapporteringsfrist er 1 mnd etter prosjektslutt):*
Hvor hørte du om Tvibit første gang?:*