FRIVILLIG/VOLUNTEER BERGEN ØLFESTIVAL

Bli frivillig medarbeider på Norges største ølfestival! Join as a volunteer at Norway's biggest beer festival! SISTE/LATEST: Frivillige som er tilgjengelige fredag 2. sept. blir prioritert. Kan du ikke fredagen, meld deg likevel - vi har noen plasser igjen de andre dagene også. Volunteers that are available Friday 2. Sept. are prioritised. If you are not available Friday, please register on the dates you are, we still need people the remaining dates. Alle må jobbe 10 timer. Everyone must work 10 hours. De som jobber på festivalen/Hosts: Fredag el. Lørdag a 10 timer/ Friday or Saturday - 10 hours De som jobber rigg/ Riggers; to skift a 5 timer/ 2 shifts (2x 5 hours) De som skal jobbe rigg må jobbe to skift, og bør sette opp minst tre aktuelle skift (vi plukker to) Riggers must work 2 shifts, please put down 3 available shifts in the form, and we will choose 2. Skriv gjerne en kommentar under info om det er spesielle kunnskaper eller andre ting du vil kunne tilføre festivalen. Gi også en beskjed om du ønsker å jobbe mer enn 10 timer - det liker vi :) Want to work more than 10 hours? We love it, let us know :)

Personinformasjon

+

TILGJENGELIG/AVAILABLE 2016

SPRÅK/LANGUAGE

Filopplasting