Forhåndsreservasjon Haugalandskonferansen 2017

Her kan du reservere plass til deg og dine medarbeidere til Haugalandskonferansen fredag 10. mars 2017 på Scandic Maritim. Når tiden er inne for å bekrefte din reservasjon, kan du endre på elementer i din bestilling (kveld, ikke kveld, ledsager etc).

Fakturainformasjon

Fakturamottaker:*
Adresse:*
Adresse2:
Postnummer:*
Poststed:*
Referanse:

Personinformasjon

+