Dugnad SK Vidar 2024

Da er det på tide å melde seg på dugnader for 2024.  

Arrangementer er den viktigste inntektskilden vår og gjør at vi kan drive klubben på det nivået vi gjør. Overskudd fra arrangementene er helt nødvendig for klubbens økonomi og for at vi kan ha et bredt og godt friidrettstilbud til alle. For at vi skal kunne gjennomføre arrangementene på det nivået vi ønsker, er vi helt avhengig av hjelp fra klubbens medlemmer.  
Under ser dere en liste over de arrangementene vi har i 2024.  Vi ber dere om å krysse av på alle de arrangementene dere har mulighet til å hjelpe til på i listen under. Da ikke alle arrangementer er like store og krever like mange personer, kan vi ikke garantere at alle får oppfylt sine ønsker. Det er derfor en fordel å krysse seg av på alle arrangementene man kan. Vi vil holde kontroll på hvor mange timer dere har, og ta hensyn til det totale antallet på 15 timer som hver enkelt utøver plikter å levere hvert år. Det er lov å bidra mer :-)
Vi vil ha størst behov for hjelp under Oslo Maraton!
Hvis man ikke har full oversikt over hele året sitt nå, er det mulig å krysse av der man er rimelig sikker og evt supplere ved å sende inn nytt skjema senere. 

De som bidrar mest blir hedret med en eksklusiv gave på SK Vidars årsmøte.

Minner om at aktive gjennom medlemskap i klubben er pliktet til å bidra med 15 dugnadstimer.

Personinformasjon

+

Bislett-lekene - 22.05.2024

Barnas Bislett-dag - 24.05.2024

Barnas Bislett-dag - 26.05.2024

Bislett Games - 30.05.2024

Bislett-mila - 17.06.2024

UM fredag 30.08.2024

UM lørdag - 31.08.2024

UM søndag - 01.09.2024

KK-mila - 07.09.2024

Oslo Maraton - 19.09.2024

Oslo Maraton - 20.09.2024

Oslo Maraton - 21.09.2024

NM Terreng - 12.10.2024

NM Terreng - 13.10.2024