Søknadsskjema: Presse på Slottsfjellfestivalen 2024

Søknad om presseakkreditering for Slottsfjell 2024 mottas og behandles kun gjennom dette skjemaet. 

Husk å begrunne søknaden din i tekstfeltet 'Annen relevant informasjon'. Søknad uten begrunnelse blir som regel avvist!

All akkreditering er personlig og kan ikke overdras. 

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Presse

Lenke til tidligere publiseringer:*
Målgruppe og publikumsantall:*

Bånd

Samtykke