Frivillig Moster 2024

Me søker frivillige til mange spanande oppgåver under Jubileumsveka, desse kan du lese meir om til venstre for skjemaet. 


Lenger nede i skjemaet kan du fylle inn kva dagar du er tilgjengeleg, dette er kun for å få ei oversikt. Sjølve påmeldinga er bindande og vilkåra kan du lese via lenka nederst i skjemaet. 

Har du andre spørsmål send ein mail til frivillig@moster2024.no. 

NB: Vi har ei nedre aldersgrense på 15 år for frivillige.

Påmeldinga er bindande og du vil få svar fortløpande.

Personinformasjon

+
Kjønn:

Førarkort

Kjønn

Mathensyn

Størrelse T-skjorte

Tilgjengelegheit

Eg godtek vilkåra og er innforstått med at påmeldinga er bindande.

Korleis har du høyrt om at du kan væra frivillig i Moster 2024?