Søknad som mataktør Slottsfjell 2024

Her kan du søke om å være matleverandør på Slottsfjellfestivalen 2024

I 2024 ønsker Slottsfjell å ha færre matleverandører for å sikre at hver leverandør har mulighet til å selge flere produkter

Festivalen tar betalt 30.000 i dekning for plassleie og 20% av omsetning på salget


For spørsmål ta kontakt med handel@slottsfjell.no

Spørsmål vil bli besvart f.o.m 1. mars

Personinformasjon

Fakturafelter

Fakturamottaker:*
Organisasjonsnummer:*
E-post:*
Adresse:*
Postnummer:*
Poststed:*
Land:*

Mataktør

Har du foodtruck:*    
Hva slags mat ønsker du å selge?:*
Hva slags behov har du for strøm:*
Størrelse på utsalgssted:*

Samtykke