OPEN CALL

Fyll inn informasjon i skjema under.

Tittel og beskrivelse trenger ikke være endelig og fullstendig, men gi oss en følelse av grunntanken til prosjektet.

Les mer: http://festspillnn.no/nb/nyheter/open-call-send-inn-din-ide-samproduksjon-med-premiere-p%C3%A5-festspillene-i-2018

Skjema stengte for registrering