OPEN CALL

Fyll inn informasjon i skjema under.

Tittel og beskrivelse trenger ikke være endelig og fullstendig, men gi oss en følelse av grunntanken til prosjektet.

Les mer:
http://festspillnn.no/nb/nyheter/festspillene-med-stor-utlysning-av-produksjonsst%C3%B8tte

Personinformasjon

+

Linker

Hjemmeside:
Link til lyd/video 1:
Link til lyd/video 2:

Filopplasting