Presseakkreditering

Søk om presseakkreditering til Stavernfestivalen 2017.
Søknaden er personlig, og tildeles kun navnet man registrerer under personinformasjon.
Man må ha fylt 18 år for å søke.
NB! Presseakkreditering gis ikke til Premium-området, hvor det i likhet med Beach Bar er 20-års aldersgrense.
Velkommen til noen spennende og innholdsrike dager på jobb!

Skjema stengte for registrering