Søknadsskjema frivillige Trondheim Calling 2017

Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil ikke uten videre samtykke bli benyttet til andre formål enn planlegging og gjennomføring av Trondheim Calling. Ønsker du å vite mer om hva det vil si å jobbe på Trondheim Calling, finner du det på hjemmesiden vår.

For å søke som frivillig må du ha fylt 18 år ved festivalens start. Pass på at kontaktinformasjonen er korrekt.