Visning med Tinkr

Innovasjon i næringslivet er ikke lenger en mulighet, men en nødvendighet. Gode innovasjonsprosesser baserer seg på effektive kreative prosesser.
Dette vet vi - Men hvordan sikre at prosessene blir effektive?
Hvordan kan vi satse strukturert og systematisk på kreativitet?

Er det i det hele tatt mulig?

Skjema stengte for registrering

Personinformasjon

+