Presseakkreditering

Her kan du søke om presseakkreditering til Buktafestivalen 2016. Svar på søknad vil komme fortløpende. Merk: Under feltet "info" skal det informeres om følgende: -Hva dere skal dekke på Bukta. -Behov for tilgang på pressetelt. Under vedlegg skal det (om tilgjengelig) lastes opp dokumentasjon på tidligere dekning av Bukta . For spørsmål, kontakt marianne@bukta.no

Skjema stengte for registrering

Personinformasjon

+

Presse

Ansvarlig redaktør/Executive editor:*
E-mail redaktør/editor:*
Dekket Bukta tidligere?/Earlier covered Bukta?:*    

Akkreditering

Filopplasting