Presseakkreditering

Her kan du søke om presseakkreditering til Buktafestivalen 2016. Svar på søknad vil komme fortløpende.

Merk: Under feltet "info" skal det informeres om følgende:

-Hva dere skal dekke på Bukta.
-Behov for tilgang på pressetelt.

Under vedlegg skal det (om tilgjengelig) lastes opp dokumentasjon på tidligere dekning av Bukta .

For spørsmål, kontakt marianne@bukta.no

Skjema stengte for registrering

Personinformasjon

+

Presse

Ansvarlig redaktør/Executive editor:*
E-mail redaktør/editor:*
Dekket Bukta tidligere?/Earlier covered Bukta?:*    

Akkreditering

Filopplasting